• Gemeente
  • Gemeente
Locatie
Stadhouderslaan 317, Ridderkerk
Aankomende dienst
10 december 2023 om 09:00, ds. Jan Geersing

LIVE MEEKIJKEN?

Kerkdienst terugkijken of terugluisteren?

YouTube

GOD HOUDT VAN DE WERELD, VAN RIDDERKERK, VAN ONS.

In de Bijbel staat: God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij geloven in Jezus en nodigen iedereen uit met ons te delen in de liefde van God.

WELKOM IN DE KERK, IEDERE ZONDAG OM 10 UUR.

  • Er is rond de kerk voldoende parkeergelegenheid.
  • Tijdens de dienst is er een crèche en er worden bijbelklassen gehouden.
  • Je bent welkom om na afloop van de dienst met ons koffie te drinken en na te praten.

Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.

Iedere woensdagavond om 19 uur is er in de kerk gelegenheid voor lezing en gebed.

We bidden voor de wereld, voor de mensen om ons heen, voor elkaar.

Je mag meebidden of voor je laten bidden.